អ៊ីនធឺណិត

FTTH

 

FTTH 

 

FTTH គឺជាសេវាកម្ម Broadband មួយដែលផ្តល់នូវ Broadband ដើម្បីចូលទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈខ្សែកាប្លិ៍អុបទិច ១០០%

 

1. HOME PACKAGE

 

Home package គឺជាកញ្ចប់អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់អ្នក ដោយលោកអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនធំជាងមុន ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ​ ទស្សនាវីដេអូ ឡាយលក់ផលិតផល ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក៏ដូចជាការលេងហ្គេមអនឡាញ និងមើលរឿងហូលីវូដជាដើម។

 

កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿនអ៊ីនធឺណិត តម្លៃ ប្រូម៉ូសិន
HOME INTERNET 20 Mbps $15.00

បង់ប្រាក់មុន 3 ខែ៖

 • មិនគិតសេវាថ្លៃតំឡើង
 • មិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់
 • ឱ្យខ្ចី Router
 • បន្ថែមការប្រើប្រាស់ជូន 0.5 ខែ

បង់ប្រាក់មុន 6 ខែ៖

 • មិនគិតសេវាថ្លៃតំឡើង
 • មិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់
 • ឱ្យខ្ចី Router
 • បន្ថែមការប្រើប្រាស់ជូន 2 ខែ

បង់ប្រាក់មុន 12 ខែ៖

 • មិនគិតសេវាថ្លៃតំឡើង
 • មិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់
 • ឱ្យខ្ចី Router
 • បន្ថែមការប្រើប្រាស់ជូន 4 ខែ
HOME PLUS 1 25 Mbps $18.00
HOME PLUS 2 30 Mbps $25.00
HOME PLUS 3 40 Mbps $35.00

 

 

2. MESH PACKAGE

 

Metfone Wi-Fi ជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចតភ្ជាប់ Router ពីរ ឬច្រើនបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីបង្កើត ឬ ចែករំលែកសេវាអ៊ីនធឺណិត ចូលគ្នាតែមួយក្នុងការពង្រីកសេវាអ៊ីនធឺណិតឱ្យគ្របដណ្តប់បរិវេណក្នុងផ្ទះ ឬបរិវេណអាគារធំៗជាដើម។

 

លក្ខណៈពិសេសរបស់ឧបករណ៍ MESH Wi-Fi

 • សេវាអ៊ីនធឺណិតធំហើយលឿនរហ័សទាន់ចិត្ត
 • រលកសញ្ញារបស់ Wi-Fi ខ្លាំង
 • ឧបករណ៍ទាំងអស់ធ្វើការជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អ

 

កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿនអ៊ីនធឺណិត តម្លៃ ប្រូម៉ូសិន
MESH 1 25 Mbps $22.00

បង់ប្រាក់មុន 3 ខែ៖

 • មិនគិតសេវាថ្លៃតំឡើង
 • មិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់
 • ឱ្យខ្ចី Router និង Mesh WiFi មួយ
 • បន្ថែមការប្រើប្រាស់ជូន 0.5 ខែ

បង់ប្រាក់មុន 6 ខែ៖

 • មិនគិតសេវាថ្លៃតំឡើង
 • មិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់
 • ឱ្យខ្ចី Router និង Mesh WiFi មួយ
 • បន្ថែមការប្រើប្រាស់ជូន 2 ខែ

បង់ប្រាក់មុន 12 ខែ៖

 • មិនគិតសេវាថ្លៃតំឡើង
 • មិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់
 • ឱ្យខ្ចី Router​ និង Mesh WiFi មួយ
 • បន្ថែមការប្រើប្រាស់ជូន 4 ខែ
MESH 2 35 Mbps $29.00
MESH 3 45 Mbps $39.00

 

 

3. BUSINESS PACKAGE

 

Business package ត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់អតិថិជន។ ល្បឿនអ៊ីនធឺនិតលឿនទ្វេដង ប៉ុន្តែតម្លៃនៅសមរម្យដដែលជាមួយលក្ខណៈពិសេសៗដូចជា៖

 • ការតភ្ជាប់ដោយប្រើប្រាស់ខែ្សកាប្លិ៍អុបទិច
 • ល្បឿនអ៊ីនធឺណិតលឿនទ្វេដង
 • តម្លៃសេវាកម្មសមរម្យ
 • ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឥតដែនកំណត់
 • សាកសមបំផុតសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • សេវាកម្មតំឡើង និងជួសជុលរហ័សទាន់ចិត្ត ទាន់វេលា

 

កញ្ចប់សេវាកម្ម ល្បឿនអ៊ីនធឺណិត តម្លៃ ប្រូម៉ូសិន
BUSINESS 1 70 Mbps $55.00

បង់ប្រាក់មុន 3 ខែ៖

 • មិនគិតសេវាថ្លៃតំឡើង
 • មិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់
 • ឱ្យខ្ចី Router
 • បន្ថែមការប្រើប្រាស់ជូន 0.5 ខែ

បង់ប្រាក់មុន 6 ខែ៖

 • មិនគិតសេវាថ្លៃតំឡើង
 • មិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់
 • ឱ្យខ្ចី Router
 • បន្ថែមការប្រើប្រាស់ជូន 2 ខែ

បង់ប្រាក់មុន 12 ខែ៖

 • មិនគិតសេវាថ្លៃតំឡើង
 • មិនតម្រូវឱ្យមានប្រាក់កក់
 • ឱ្យខ្ចី Router
 • បន្ថែមការប្រើប្រាស់ជូន 4 ខែ
BUSINESS 2 140 Mbps $110.00
BUSINESS 3 250 Mbps $165.00