ប្រូម៉ូសិន

eSIM

 

សូមណែនាំ Metfone eSim ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតដំបូងបង្អស់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ ដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរស៊ីមកាត និងបារម្ភបារម្ភអំពីការបាត់បង់ឬខូចស៊ីមកាត។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ eSIM

  • eSIM គឺជាស៊ីមកាតដែលបានបង្កប់រួចជាស្រេចនៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍ ផ្សេងទៀត។ ស៊ីមបានផ្ទុកព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីកំណត់សំគាល់អត្តសញ្ញាណ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករនីមួយៗ។
  • eSIM មានទម្រង់ជាឈីបស៊ីមរួមបញ្ចូលគ្នា  ដែលមិនតម្រូវអោយមានការដកចេញពីទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍បានទ្បើយ។ ព័ត៌មាននៅលើ eSIM នឹងត្រូវបានសរសេរឡើងវិញដោយក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករទាំងអស់។ ព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណអាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងរក្សារទុកក្នុងប្រពន្ធអ៊ីនធើណិត ដើម្បីបើកការផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករ។

អត្ថប្រយោជន៍

  • ផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទដោយមិនចាំបាច់ដក ឬដាក់បញ្ចូលស៊ីមទៅក្នុង ទូរស័ព្ទ។
  • មិនបារម្ភពីការបាត់បង់ ឬការខូចខាតស៊ីមទៀត​ឡើយ។

ស្វែងរក​​Metfone eSIM នៅគ្រប់មិត្តហ្វូន​Showroom ឬហៅទៅកាន់លេខ1777