ណែនាំពីការកំណត់យកសេវា4G

នៅពេលដែលអ្នកប្រើអ៊ិនធឺណេតនៅលើសេវា4G អ្នកអាចមើល ខ្សែភាពយន្ត កីឡាប្រដាល់ដែលមាន ល្បឿនលឿនជាងមុន 15ដង។ តម្លៃគឺមិនផ្លាស់ប្តូរនោះទេ អ្នកអាចប្តូរពី 1 ដុល្លារទ 150 ដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការហៅចេញផ្ញើរសារនិងប្រើអ៊ិនធើណិតក៍បាន។ លក្ខខណ្ឌដើម្បីអាចប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតលើសេវា 4G បាន ៖

  • ប្រើទូរស័ព្ទ 4G ។
  • ស៊ីម 4G ។
  • ដំណើរការមុខងារ 4G នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។