គម្រោងមានដែនកំណត់

បទពិសោធន៍នៃការប្រើអ៊ីនធឺណិតមិត្តហ្វូនជាមួយល្បឿនលឿន! យើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវគម្រោងអ៊ីនធឺណិតតម្លៃទាបបំផុតប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃ!

 

ចូរជ្រើសរើសនូវគម្រោងដ៏សមរម្យបំផុតសម្រាប់អ្នក។

គម្រោង ឈ្មោះ តម្លៃ ទំហំទិន្នន័យ ដើម្បីភ្ជាប់ សុពលភាព
គម្រោងដើម MI០ $០ 2.5 សេន/MB *1522*0# -
ប្រចាំថ្ងៃ MID 10 សេន 100MB *1522*1*1# 1 ថ្ងៃ
ដាច់យប់ MIDN 10 សេន $999 *1522*110# 11:00 យប់ - 6:00 ព្រឹក
ប្រចាំសប្តាហ៍ MIW $1 4GB + 399 នាទីសម្រាប់ហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ + 399 សារក្នុងប្រព័ន្ធ *1522*71# 7 ថ្ងៃ
ប្រចាំខែ MI1 $1 700 MB  *1522*1# 30 ថ្ងៃ
MI2 $2 1.5 GB  *1522*2# 30 ថ្ងៃ
MI3 $3 4 GB  *1522*1*3# 30 ថ្ងៃ
MI5 $5 7 GB  *1522*5# 30 ថ្ងៃ
MI10 $10 15 GB *1522*10# 30 ថ្ងៃ
MI20 $20 30 GB  *1522*20# 30 ថ្ងៃ
មិនកំណត់សុពលភាព MI4E1 $1 1500 MB   *1522*41# មិនកំណត់
MI4E2 $2 3000 MB   *1522*42# មិនកំណត់

 

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យចុច  *1522*097#

ដើម្បីផ្តាច់គម្រោងទិន្នន័យណាមួយចុច  *1522*00#​​​​​​​

 

សំគាល់:

  • គម្រោង MIW គឺមិនបន្តឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។
  • ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើបា្រស់អស់ទិន្នន័យមុនពេលផុតកំណត់។សម្រាប់ការ​ប្រើបា្រស់​បន្ទាប់​នឹង​​ត្រូវបាន​កាត់​ 2.2សេន/MB ។
  • បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់សុពលភាពសម្រាប់គម្រោងអ៊ីនធើណិតនឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​ម៉ោង​​24 ហើយចំពោះទិន្នន័យដែលប្រើមិនអស់នឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកឡើយ។
  • សម្រាប់ប្រតិបត្តការចែករំលែកទិន្នន័យទៅ​លេខ​​ទូរស័ព្ទណា​មួយនឹងត្រូវបានកាត់ 1សេន ពី​​​​​គណនី​​គោលរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចែករំលែកទិន្នន័យច្រើនបំផុត បានចំនួន 100MB/ ដង