គម្រោងមានដែនកំណត់

បទពិសោធន៍នៃការប្រើអ៊ីនធើណិតមិត្តហ្វូនជាមួយល្បឿនលឿន! យើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវគម្រោងអ៊ីនធើណិតតម្លៃទាបបំផុតប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃ!

ចូរជ្រើសរើសនូវគម្រោងដ៏សមរម្យបំផុតសម្រាប់អ្នក។

 

គម្រោង ឈ្មោះ តម្លៃ ទំហំទិន្នន័យ ដើម្បីភ្ជាប់ ភ្ជាប់គម្រោងអោយលេខអ្នកដទៃ
ដាច់យប់ MIDN 10 Cents $ 999 *133*110# -
ប្រចាំថ្ងៃ MID 10 Cents 100MB *133*1*1#  *133*លេខទូរស័ព្ទ*1*1#
ប្រចាំសប្តាហ៍ MIW $ 1 4 GB (399 នាទីសម្រាប់ហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ និង 399 សារក្នុងប្រព័ន្ធ) *133*71# -
ប្រចាំខែ MI1 $ 1 700MB  *133*1# *133*លេខទូរស័ព្ទ*1*2#
MI2 $ 2 1.5 GB  *133*2# *133*លេខទូរស័ព្ទ*1*3#
MI3 $ 3 4 GB  *133*1*3# *133*លេខទូរស័ព្ទ*1*4#
MI5 $ 5 7 GB  *133*5# *133*លេខទូរស័ព្ទ*1*5#
MI10 $ 10 15 GB *133*10# *133*លេខទូរស័ព្ទ*1*6#
MI20 $ 20 30 GB  *133*20# *133*លេខទូរស័ព្ទ*1*7#

 

ដើម្បីចែករំលែកទិន្នន័យ ទៅលេខទូរស័ព្ទអ្នកដទៃចុច*133*លេខអ្នកទទួល*ចំនួនទិន្នន័យ#

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យចុច  *133*097#

ដើម្បីផ្តាច់គម្រោងទិន្នន័យណាមួយចុច  *133*00#​​​​​​​

 

សំគាល់:

  • គម្រោង MIW គឺមិនបន្តឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។
  • ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើបា្រស់អស់ទិន្នន័យមុនពេលផុតកំណត់។សម្រាប់ការ​ប្រើបា្រស់​បន្ទាប់​នឹង​​ត្រូវបាន​កាត់​ 2.2សេន/MB ។
  • បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់សុពលភាពសម្រាប់គម្រោងអ៊ីនធើណិតនឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​ម៉ោង​​24 ហើយចំពោះទិន្នន័យដែលប្រើមិនអស់នឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកឡើយ។
  • សម្រាប់ប្រតិបត្តការចែករំលែកទិន្នន័យទៅ​លេខ​​ទូរស័ព្ទណា​មួយនឹងត្រូវបានកាត់១សេនពី​​​​​គណនី​​គោលរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចែករំលែកទិន្នន័យច្រើនបំផុត បានចំនួន 100MB/ ដង