គម្រោងបណ្តាញសង្គម

ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារតាមរយ:បណ្តាញសង្គមដោយគ្មាន​ការបារម្មណ៍​ពី​ទិន្នន័យ​​ជាមួយគម្រោងខាងក្រោម៖

 

គម្រោង ឈ្មោះ តម្លៃ អត្ថប្រយោជន៍ ដើម្បីភ្ជាប់ សុពលភាព
ប្រចាំថ្ងៃ SCAD 5 សេន លេង Facebook និង Line ដោយសេរី *1522*6# 1 ថ្ងៃ
ប្រចាំខែ SCAM $1 លេង Facebook និង Line ដោយសេរី *1522*8# 30 ថ្ងៃ

 

ដើម្បីពិនិត្យគម្រោងសូមចុច៖ *1522*097#

ដើម្បីផ្តាច់គម្រោងសូមចុច៖ *1522*00#

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • គម្រោងនេះអនុវត្តសម្រាប់តែអតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាបង់ប្រាក់ជាមុន។
  • ថ្លៃសេវានឹងត្រូវបានកាតពីគណនីគោលរបស់អ្នក។
  • សម្រាប់ការហៅចេញតាមរយ​​​:Voice​​ ​Callឬ Video​ Callនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្ត។​សម្រាប់ Voice Call ឬ Video Call​នឹង​​​​​​គិត​លុយអាស្រ័យលើគម្រោងទិន្នន័យដែលលោកអ្នកកំពុង​ប្រើប្រាស់។
  • សម្រាប់ការមើលវិឌីអូដោយសេរីនៅលើបណ្តាញសង្គម​ប៉ុន្តែសម្រាប់ការមើលវិឌីអូដូចជា (e.g.Youtube) នឹង​ត្រូវ​បាន​​កាត់​ពីគណនីដាតាឬគណនីគោល របស់អ្នកដែលមាន។