គម្រោងបណ្តាញសង្គម

ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារតាមរយ:បណ្តាញសង្គម

ដោយគ្មាន​ការបារម្មណ៍​ពី​ទិន្នន័យ​ ​ត្រឹម ១ដុល្លារ/ខែ

បណ្តាញ

សង្គម

គម្រោង ឈ្មោះ តម្លៃ ដើម្បីភ្ជាប់
 Facebook & Line​ ដោយសេរី ប្រចាំថ្ងៃ SCAD ៥សេន/ថ្ងៃ  *១៣៣*៦#
ប្រចាំខែ SCAM ១ដុល្លារ/ខែ  *១៣៣*៨#

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • គម្រោងនេះអនុវត្តសម្រាប់តែអតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាបង់ប្រាក់ជាមុន។
  • ថ្លៃសេវានឹងត្រូវបានកាតពីគណនីគោលរបស់អ្នក។
  • សម្រាប់ការហៅចេញតាមរយ​​​:Voice​​ ​Callឬ Video​ Callនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្ត។​សម្រាប់ Voice Call ឬ Video Call​នឹង​​​​​​គិត​លុយអាស្រ័យលើគម្រោងទិន្នន័យដែលលោកអ្នកកំពុង​ប្រើប្រាស់។
  • សម្រាប់ការមើលវិឌីអូដោយសេរីនៅលើបណ្តាញសង្គម​ប៉ុន្តែសម្រាប់ការមើលវិឌីអូដូចជា (e.g.Youtube) នឹង​ត្រូវ​បាន​​កាត់​ពីគណនីដាតាឬគណនីគោល របស់អ្នកដែលមាន។