គម្រោងប្រើសេរី

លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយគម្រោងអ៊ីនធឺណិតប្រើដោយសេរីលឿ​នគ្រប់​ទីកន្លែងដោយគ្មានការ​ព្រួយ​​បារម្មណ៍ពីការចំណាយច្រើន។ មិត្តហ្វូនមាន​គម្រោង​អ៊ីនធឺណិត​ជាច្រើន​សម្រាប់​អ្នក​ជ្រើស​រើស​។

 

ចូរជ្រើសរើសនូវ​គម្រោងដ៏សមរម្យ​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក​។​

គម្រោង ឈ្មោះ តម្លៃ ទំហំទិន្នន័យ ដើម្បីភ្ជាប់ សុពលភាព
ប្រចាំថ្ងៃ MIUD 20 សេន 200MB *1522*25# 1 ថ្ងៃ
ប្រចាំសប្តាហ៍ MIUW $1.5 1.5 GB *1522*150# 7 ថ្ងៃ
ប្រចាំខែ MIU $3 3 GB  *1522*4# 30 ថ្ងៃ
MIU5 $5 5 GB  *1522*50# 30 ថ្ងៃ
MIU10 $10 12 GB  *1522*100# 30 ថ្ងៃ
ទិញទិន្នន័យល្បឿនលឿន Add-on 50 50 សេន 750 MB   *1522*3# អាស្រ័យលើសុពលភាពកំពុងប្រើប្រាស់នៃគម្រោងឥតដែនកំណត់
Add-on 100 $1 1.5 GB  *1522*9#

 

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យចុច  *1522*097#

ដើម្បីផ្តាច់គម្រោងទិន្នន័យណាមួយចុច  *1522*00#​​​​​​​

 

សំគាល់:

  • បន្ទាប់ពីផុតកំណត់សុពលភាពគម្រោងនឹងបន្តឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។