គម្រោងយូធូបប្រើដោយសេរី

គម្រោងមិត្តហ្វូន YouTube, មើលដោយសេរី

នេះជាគម្រោងដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលលោកអ្នកអាចមើល YouTube ដោយ សេរីគ្រប់ពេលវេលា ជាមួយល្បឿនលឿនដ៏អស្ចារ្យពី មិត្តហ្វូន ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារសំរាប់មើលមួយសប្តាហ៍ នឹង3ដុល្លារសំរាប់មើលពេញមួយខែ។

ឈប់ព្រួយបារម្មណ៏ពីការចំណាយលុយច្រើនសំរាប់មើលវីឌីអូរភាពយន្តនៅលើ Youtube តាមចិត្តរហូតដល់ទូសរព័្ទអស់ថ្ម ព្រោះវាជាគម្រោងឥតដែនកំណត់។ 

ភ្ជាប់ឥលូវ ដោយគ្រាន់តែចុច *133*62# សំរាប់មើលមួយសប្តាហ៏ ឬចុច*133*82# សំរាប់មើលពេញមួយខែ

គម្រោង តម្លៃ($) អត្ថប្រយោជន៍ របៀបភ្ជាប់ សុពលភាព
ប្រចាំសប្តាហ៍ 1ដុល្លារ

មើល YouTube 

ដោយសេរី

ចុច *133*62# 7 ថ្ងៃ
ប្រចាំខែ 3ដុល្លារ

មើល YouTube 

ដោយសេរី

 

ចុច *133*82# 30 ថ្ងៃ

លក្ខណ័:

  • អតិថិជនអាចរីករាយមើលវីដីអូ  និងរឿងភាគគ្រប់ប្រភេទលើ កម្មវិធី YouTube Android, YouTube IOS នឹង  YouTube Website: http://www.youtube.com
  • គំរោងនេះនឹងបន្តដោយស្វយ័ប្រវត្តនៅពេលដែលផុតកំណត់ប្រសិនអ្នកមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់
  • អតិថិជន  Postpaid អាចភ្ជាប់បានតែគំរោងមើល YouTube ជាប្រចាំខែតែប៉ុណ្ណោះ
  • គំរោងនេះ  ផ្តល់ជូនតែអតិថិជនគ្រប់ខេត្តក្រុង។
  • ដើម្បីផ្តាច់គម្រោង៖ សូមចុច *133*00# ហើយធ្វើតាមការណែនាំ។