គម្រោងយូធូបប្រើដោយសេរី

ជាមួយនឹងគម្រោង «យូធូបឥតដែនកំណត់» លោកអ្នកអាចមើល YouTube ដោយសេរីគ្រប់ពេលវេលា ជាមួយល្បឿនលឿនដ៏អស្ចារ្យពី មិត្តហ្វូន ដោយចំណាយត្រឹមតែ $1 សម្រាប់មើលពេញមួយសប្តាហ៍ និង គ្រមោង $3 សម្រាប់មើលពេញមួយខែ។

ឈប់ព្រួយបារម្មណ៏ពីការចំណាយលុយច្រើនសម្រាប់មើលវីឌីអូរភាពយន្តនៅលើ Youtube តាមចិត្តរហូតដល់ទូរស័ព្ទអស់ថ្ម ព្រោះវាជាគម្រោងឥតដែនកំណត់។ 

ភ្ជាប់ឥឡូវនេះ ដោយគ្រាន់តែចុច *1522*62# សម្រាប់គម្រោងប្រចាំសប្តាហ៏ ឬចុច *1522*82# សម្រាប់គម្រោងប្រចាំខែ

 

គម្រោង ឈ្មោះ តម្លៃ អត្ថប្រយោជន៍ ដើម្បីភ្ជាប់ សុពលភាព
ប្រចាំសប្តាហ៍ YT $1 មើលយូធូបដោយសេរី *1522*62# 7 ថ្ងៃ
ប្រចាំខែ YTM $3 មើលយូធូបដោយសេរី *1522*82# 30 ថ្ងៃ

 

លក្ខខណ្ឌ:
  • អតិថិជនអាចរីករាយមើលវីដីអូ  និងរឿងភាគគ្រប់ប្រភេទលើ កម្មវិធី YouTube Android, YouTube IOS នឹង  YouTube Website: http://www.youtube.com
  • គំរោងនេះនឹងបន្តដោយស្វយ័ប្រវត្តនៅពេលដែលផុតកំណត់ប្រសិនអ្នកមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់
  • អតិថិជន  Postpaid អាចភ្ជាប់បានតែគំរោងមើល YouTube ជាប្រចាំខែតែប៉ុណ្ណោះ
  • គំរោងនេះ  ផ្តល់ជូនតែអតិថិជនគ្រប់ខេត្តក្រុង។
  • ដើម្បីផ្តាច់គម្រោង៖ សូមចុច *1522*00# ហើយធ្វើតាមការណែនាំ។