ប្រូម៉ូសិន

ដាតាអស្ចារ្យ

 

ដើម្បីអបអរសាទរខួប 14 ឆ្នាំនៃក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនខាងមុខនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទ្វេដង ជាមួយគម្រោង «ដាតាអស្ចារ្យ» ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2023

 

ដាតាអស្ចារ្យ ដាតាអស្ចារ្យ ស្តង់ដា ដាតាអស្ចារ្យ បណ្តាញសង្គម ដាតាអស្ចារ្យ កម្សាន្ត និងហ្គេម
តម្លៃ $1/សប្តាហ៍ (7 ថ្ងៃ) $1.5/សប្តាហ៍ (7 ថ្ងៃ) $1.5/សប្តាហ៍ (7 ថ្ងៃ)
អត្ថប្រយោជន៍ 10GB 10GB 10GB

ខល និងផ្ញើសារ (ក្នុងប្រព័ន្ធ)

1000 នាទី + 1000 សារ 1000 នាទី + 1000 សារ 1000 នាទី + 1000 សារ
ទិន្នន័យបន្ថែម គ្មាន 10GB (Facebook, Line, WeChat, WhatsApp) 10GB (YouTube, TikTok, MLBB, PUBG, CamID)

ដើម្បីភ្ជាប់

*1535*1#

*1535*2# *1535*3#

 

 

នាំ2023ដាតាអស្ចារ្យប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ គឺជាគម្រោងថ្មី ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត នាទីហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ និងសាផ្ញើក្នុងប្រព័ន្ធជាច្រើន។

ជាមួយនឹងគម្រោងថ្មីនេះផងដែរ អ្នកនឹងកាន់តែមានភាពរីករាយជាមួយនឹងការកម្សាន្ត ការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកជាដើម។

 

សូមជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយខាងក្រោមដែលអ្នកពេញចិត្តបំផុត ដើម្បីភ្ជាប់ឥឡូវនេះ!

 

 

ដាតាអស្ចារ្យ ដាតាអស្ចារ្យប្រចាំសប្តាហ៍ ដាតាអស្ចារ្យប្រចាំខែ ដាតាអស្ចារ្យប្រចាំខែ
តម្លៃ $2/សប្តាហ៍ (7 ថ្ងៃ) $4/ខែ (30 ថ្ងៃ) $6/ខែ (30 ថ្ងៃ)
អត្ថប្រយោជន៍ 20GB 40GB 80GB

ខល និងផ្ញើសារ (ក្នុងប្រព័ន្ធ)

2000 នាទី + 2000 សារ 4000 នាទី + 4000 សារ 10000 នាទី + 8000 សារ
ដើម្បីភ្ជាប់ *1535*4# *1535*5# *1535*6#
កញ្ចប់បន្ថែម
បន្ថែម បន្ថែម25 បន្ថែម50 បន្ថែម100
តម្លៃ $0.25 $0.50 $1
អត្ថប្រយោជន៍ 1GB 3GB 6GB
ខល និងផ្ញើសារ (ក្នុងប្រព័ន្ធ) 50 នាទី + 50 សារ 100 នាទី + 100 សារ 200 នាទី + 200 សារ

ដើម្បីភ្ជាប់

*1535*25#

*1535*50# *1535*11#

 

 

គោលការណ៍​ និងលក្ខខណ្ឌ

  • គម្រាងដាតាអស្ចារ្យប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែទាំងអស់គឺបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • អតិថិជនអាចភ្ជាប់គម្រោងបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកភ្ជាប់កាន់តែច្រើន អ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើន
  • អតិថិជនអាចប្តូរគម្រោងពីកញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ទៅប្រចាំខែ ឬពីកញ្ចប់ប្រចាំខែទៅសប្តាហ៍ ហើយទិន្នន័យ ចំនួននាទី និងចំនួនសារទាំងអស់នឹងត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នា
  • អតិថិជនអាចទិញទិន្នន័យបន្ថែមបានលុះត្រាតែគម្រាងដាតាអស្ចារ្យប្រចាំសប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែនៅមានសុពលភាព ហើយសុពលភាពនៃកញ្ចប់បន្ថែមអាស្រ័យលើសុពលភាពបច្ចុប្បន្ននៃគម្រាងដាតាអស្ចារ្យប្រចាំសប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែរបស់អតិថិជន។
  • ដើម្បីពិនិត្យមើលទិន្នន័យ ចំនួននាទី និង ចំនួនសារ សូមចុច *1535*097#