ប្រូម៉ូសិនរ៉ូមីង

 

រីករាយជាមួយប្រូម៉ូសិនរ៉ូមីងរបស់មិត្តហ្វូន ដោយមិនចាំបាច់ប្តូរស៊ីមកាត អ្នកអាចទាក់ទងជាមួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកបានគ្រប់ទីកន្លែង ហើយបង្ហោះរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកភ្លាមៗនៅលើ Facebook, Instagram ឬ TikTok...

 

 

1. ទិន្នន័យរ៉ូមីងឥតដែនកំណត់

 

កាន់តែពិសេស ត្រឹម $1/ថ្ងៃ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរ៉ូមីងឥតដែនកំណត់ជុំវិញ 4 ប្រទេស៖ ឡាវ, ម៉ាឡេស៊ី, ថៃ និងវៀតណាម

 

 

 

 

 

គម្រោង តម្លៃ/សុពលភាព របៀបភ្ជាប់គម្រោង
ឥតដែនកំណត់ $1/ថ្ងៃ *1521*09#
របៀបឆែកទឹកប្រាក់ *1521*097#
របៀបផ្តាច់គម្រោង *1521*00#

 

 

2. អ៊ីនធឺណិតរ៉ូមីងនៅប្រទេសវៀតណាម

 

 

គម្រោង តម្លៃ/សុពលភាព របៀបភ្ជាប់គម្រោង
ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត (5GB) $5 / 14 ថ្ងៃ *1521*84*5#
ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត (10GB) $10 / 30 ថ្ងៃ *1521*84*10#
របៀបឆែកទឹកប្រាក់ *1521*097#
របៀបផ្តាច់គម្រោង *1521*00#

 

 

3. អ៊ីនធឺណិតរ៉ូមីងនៅប្រទេសឡាវ, ម៉ាឡេស៊ី និងថៃ 

 

 

គម្រោង តម្លៃ/សុពលភាព របៀបភ្ជាប់
ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ថៃ
ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត (5GB) $2 / 14 ថ្ងៃ *1521*856*2# *1521*60*2# *1521*66*2#
ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត (10GB) $4 / 30 ថ្ងៃ *1521*856*4# *1521*60*4# *1521*66*4#
ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតឥតដែនកំណត់ $5 / 7 ថ្ងៃ *1521*856*5# *1521*60*5# *1521*66*5#
របៀបឆែកទឹកប្រាក់ *1521*097#
របៀបផ្តាច់គម្រោង *1521*00#

 

 

 

*****ចំណាំៈ មិត្តហ្វូនសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃសេវាកម្ម និងលក្ខខណ្ឌដែលបានរៀបរាប់ខាងលើដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។
រាល់ប្រូម៉សិនខាងលើ គឺសម្រាប់តែអ្នកបង់ប្រាក់ជាមុនតែប៉ុណ្ណោះ!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ 1204 ឬ 097 9 097 097