អ៊ីនធឺណិតរ៉ូមីងអាស៊ាន

 

កញ្ចប់សេវាកម្មនៃគម្រោងអ៊ីនធឺណិតរ៉ូមីងអាស៊ាន

 

កញ្ចប់ តម្លៃ / សុពលភាព របៀបភ្ជាប់គម្រោង
ឥតដែនកំណត់ (1GB) $1.25 / ថ្ងៃ *1521*125#
ទិន្នន័យបន្ថែម (2GB) $1.25 / ថ្ងៃ *1521*2#
ពិនិត្យសមតុល្យ *1521*097#
ផ្តាច់សេវាកម្ម *1521*00#
រ៉ូមីងជាមួយ Telkomsel, Unitel, Maxis, Mytel, Globe, Singtel, AWN and Viettel

 


លក្ខខណ្ឌ៖

ប្រសិនបើអ្នកបានប្រើប្រាស់អស់ទិន្នន័យក្នុងល្បឿនលឿន មុនពេលផុតកំណត់ នោះល្បឿនបន្ទាប់ក្នុងការទាញយក/បញ្ជូនទិន្នន័យ គឺ 64kbps(ឥតគិតថ្លៃ) ហើយនឹងត្រូវអនុវត្តន៍ រហូតដល់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃកញ្ចប់សេវាកម្ម។ កញ្ចប់សេវាកម្មនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តន៍ចំពោះប្រទេស ប្រ៊ុយណេ។

- កញ្ចប់សេវាម្មនេះគឺសម្រាប់តែអ្នកបង់ប្រាកជាមុនតែប៉ុណ្ណោះ។

 

*****កំណត់: ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនសូមរក្សារសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកម្រៃសេវាកម្មខាងលើ និងលក្ខខណ្ឌនានា ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុន។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ 1204