សេវាកម្មVoice Fun

សេវាកម្ម Voice Fun គឺ​ជា​សេវាកម្ម​ដែល​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​ទាំង​អស់​របស់​មិត្តហ្វូន ​អាច​​ស្តាប់​ចម្រៀង​ល្បីៗ ពិរោះៗ រឿង​កំប្លែង រឿង​ខ្មោច និង​អាច​ថត​សំឡេង​ចម្រៀង ឬ​ក៏​សារ​ខ្លីៗ រួច​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​មិត្តភ័ក្ដិ និង​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រលាញ់​របស់​អ្នក​ថែម​ទៀត​ផង​។​

តម្លៃ​សេវាកម្ម៖

 • ​សេវាកម្ម​ប្រចាំថ្ងៃ ១០​សេន​ ក្នុង​មួយថ្ងៃ​
 • ​សេវាកម្ម​ប្រចាំ​សបា្តហ៍​ ៣០​សេន ក្នុង​មួយ​សបា្តហ៍​
 • ​តម្លៃ​ការ​ហៅ​ចេញ មិនគិតថ្លៃសំរាប់ការហៅ
 • ទទួលបានកាដូរឥតគិតថ្លៃចំណួន5 (អស់ការផ្តល់ជូន តម្លៃផ្ញើកាដូរ៖ 2សេន/កាដូរ)

របៀប​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​សេវាកម្ម​៖

តាមរយៈ​ការ​ហៅ​ទៅកាន់ 6175

 • ចុច​លេខ ១ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​ភ្ជាប់​សេវាកម្ម​ប្រចាំថ្ងៃ​
 • ចុច​លេខ ២ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​ភ្ជាប់​សេវាកម្ម​ប្រចាំ​សបា្តហ៍​

តាមរយៈ​ការផ្ញើសារ​៖

 • សរសេរ​ពាក្យ ON ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ 6175​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​ភ្ជាប់​សេវាកម្ម​ប្រចាំថ្ងៃ
 • សរសេរ​ពាក្យ ON​7 ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ 6175​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​ភ្ជាប់​សេវាកម្ម​ប្រចាំសបា្តហ៍​

តាមរយៈ​វេបសាយ៖

 • សូមចូលទៅកាន់ Link http://Voicefun.net ហើយចុចលើពាក្យ è Register បន្ទាប់មកជ្រើសរើសកញ្ចប់សេវាកម្ម (ប្រចាំថ្ងៃ៖ ១០សេន/ថ្ងស និង ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ៣០សេន/7ថ្ងៃ) រួចមកចុចលើពាក្យ " Agree "

របៀប​ផ្តាច់​សេវាកម្ម​៖

 • ​ហៅ​​ទៅ​កាន់ 6175 ចុច​លេខ 9 ដើម្បី​ផ្តាច់​សេវាកម្ម​ប្រចាំថ្ងៃ​
 • សរសេរ​ពាក្យ OFF ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ 6175
 • សូមចូលទៅកាន់ Link http://Voicefun.net រួចធ្វើតាមការណៃនាំ

មុខងារផ្សេងៗទៀត៖ ហៅ​ទៅ 6175 ហើយ​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​

 • ​​ចុច​លេខ ១: ពិភព​តន្ត្រី
 • ​ចុច​លេខ ២: ប្រភព​នៃ​រឿង​ដ៏​សម្បូរ​បែប​
 • ​ចុច​លេខ ៣: សំឡេង​សប្បាយ​
 • ​ចុច​លេខ ៤: ប្រអប់​នៃ​សំឡេង​
 • ​ចុច​លេខ ៥: សម្រាប់​ ថត​សំឡេង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​
 • ​ចុច​លេខ ០: សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​ណែនាំ​ពី​សេវាកម្ម

លក្ខខ័ណ្ឌ​សេវាកម្ម​៖

 • សំរាប់អតិថិជន​បង់ប្រាក់​ជា​មុន​ និង​អតិថិជន​បង់ប្រាក់​ប្រចាំខែ និង​ប្រើប្រាស់ 3G/4G
 • រាល់តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីគោល