កាដូ៨០

កាដូ៨០គឺជាគម្រោងតម្លៃដ៏សមរម្យមួយសម្រាប់អតិថិជនដែលចូលចិត្ត

ហៅចេញច្រើនជាមួយគម្រោងនេះដែរ​ អតិថិជន​​អាច​ទទួល​រហូត​ដល់​៨០នាទីឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ពិតជាអស្ចា្យ! សម្រាប់ការផ្ត​ល់ជូនដ៏ច្រើនពីមិត្តហ្វូន។

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង កាដូ៨០ ចុច *១១៥*២#

បញ្ចូលលុយ ផ្តល់ជូននាទីឥតគិតថ្លៃរៀងរាលថ្ងៃ
១ដុល្លារ - ៤.៩៩ ដុល្លារ ២៥នាទី
> ៥ ដុល្លារ ៨០នាទី

អត្រាតម្លៃ:

  ម៉ោងហៅចេញទាប ម៉ោងហៅចេញខ្ពស់
ហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ

៥សេន/នាទី 

(០០:០០-០៥:៥៩)

៧សេន/នាទី 

(០៦:០០-២៣:៥៩)

ហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធ

៨សេន/នាទី

(០០:០០-០៥:៥៩)

៩សេន/នាទី 

(០៦:០០-២៣:៥៩)

ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ ២.៥សេន/សារ
 ផ្ញើសារក្រៅប្រព័ន្ធ ៥សេន/សារ
ផ្ញើសារក្រៅប្រទេស

១០សេន/សារ

២សេន/សារ​ សម្រាប់ (វៀតណាម: Viettel និងឡាវ: Unitel)

 

ប្តូរលុយ:

ទទួលបានច្រើនរហូតដល់ ៣០ដង ជាមួយកម្មវិធីប្តូរលុយ! លុយ ១ដុល្លារ ប្តូរបាន ៣០ដុល្លារ សម្រាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធនិង លេងអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

លុយគណនី

គោល
លុយប្តូរបាន របៀបប្តូរ សុពលភាព
ប្តូរខ្លួនឯង ប្តូរអោយអ្នកដទៃ*
១0 សេន ១ ដុល្លារ *១៦៧*១០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*១០# ១ថ្ងៃ
២០ សេន ៣ ដុល្លារ *១៦៧*២០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*២០# ២ថ្ងៃ
៥០ សេន ៩ ដុល្លារ *១៦៧*៥០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*៥០# ៦ថ្ងៃ
១ ដុល្លារ ៣០ ដុល្លារ *១៦៧*១០០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*១០០# ១២ថ្ងៃ
២ ដុល្លារ ៦០ ដុល្លារ *១៦៧*២០០# *១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*២០០# ២៤ថ្ងៃ
 
  • លុយដែលប្តូរបានសម្រាប់ប្រើបា្រស់ក្នុងប្រព័ន្ធ និង លេង អ៊ីនធើណិត។
  • *នឹងត្រូវបានកាត់ថ្លៃសេវា១សេន ពីគណនីរបស់អ្នក នៅពេលប្តូរលុយទៅអោយ​​​លេខ​អ្នកដទៃ។

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ:

  • ផ្តល់ជូននាទីឥតថ្លៃរៀងរាល់ថ្ងៃ សម្រាប់ហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ ចាប់ពីម៉ោង ១២យប់ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច។ ចំពោះនាទីផ្តល់ជូននៅក្នុងថ្ងៃប្រើមិនអស់នឹងត្រូវបានកាត់ចេញ។
  • សម្រាប់ស៊ីមដំណើរការថ្មី នៅក្នុងអំឡុងពេល១៤ថ្ងៃ ប្រសិនបើអតិថិជនមិនបានបញ្ចូលលុយនឹងត្រូវបានបិទការហៅចេញជាបណ្តោះអាសន្ន ហើយលុយត្រូវបានរក្សាទុក និង៤០ថ្ងៃបន្ទាប់បិទទទួលការហៅចូល ហើយ៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតត្រូវបានកាត់លេខចេញពីប្រព័ន្ធ។
  • អតិថិជនបានដំណើការស៊ីមលើសពី ៣០ថ្ងៃ  ពេលប្តូរគម្រោង Kado80 ទៅគម្រោងផ្សេងទៀត​ ប្រសិន​បើ​អតិថិជន​មិនធ្លាប់បានប្តូរទៅគម្រោងណាមួយ​នឹងមិនត្រូវបាន​កាត់ថ្លៃសេវា​ សម្រាប់ការប្តូរលើកទី២​នឹងត្រូវបាន​កាត់​ទឹកប្រាក់ចំនួន​៣០សេន​/១ដង។ សម្រាប់លុយដែលនៅសល់ក្នុង​គណនីគោល​ត្រូ​វបានរក្សាទុក ​ចំណែកលុយ​នៅក្នុង​គណនី​បន្ថែមត្រូវបានកាត់ទាំងអស់។