ការកំសាន្ត

ការកំសាន្ត

សេវាកម្ម​ Mestore 6200

Metstore ​ គឺ​ជា​សេវាកម្ម​ហ្គេម online ដែល​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​មិត្តហ្វូន​ទាំង​អស់​អាច​ទាញយក​ហ្គេម​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ដោយ​សេរី​ដូច​ជា​ហ្គេម បែបយុទ្ធសាស្ត្រ ការ​ប្រណាំង​កីឡា និង​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។​

របៀប​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​

​របៀប​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ​សេវាកម្ម​

  • ​តាមរយៈសារ សរសេរ​ពាក្យ ON7 ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ 6200
  • ​តាមរយៈ​វែបសាយចូល​ទៅ​កាន់ http://mestore.com.kh ហើយ​ចុច​លើ​ប៊ូតុង​ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​

​របៀប​នៃ​ការ​ផ្តាច់សេវាកម្ម​

  • សរសេរ​ពាក្យ OFF ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ 6200

មុខងារផ្សេងៗទៀត

  • ​ចូល​ទៅ​កាន់ http://mestore.com.kh
  • ​ដើម្បី​ទាញ​យក​ហ្គេម​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ http://mestore.com.kh ហើយ​ចុច​លើ​ហ្គេម​បន្ទាប់​ចុច​ប៊ូតុង​ទាញ​យក​

លក្ខខ័ណ្ឌ​សេវាកម្ម​

  • សំរាប់អតិថិជន​បង់ប្រាក់​ជា​មុន​ និង​អតិថិជន​បង់ប្រាក់​ប្រចាំខែ និង​ប្រើប្រាស់ 3G/4G
  • រាល់តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីគោល