ការចុះឈ្មោះស៊ីម

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Instead of using Customer Care Centre, you may also find below the frequently asked questions about Metfone’s products and services.


តើស៊ីមកាតរបស់លោកអ្នកចុះឈ្មោះហើយឬនៅ?

ដើម្បី​ឆែក​មើល​ថា​តើ​ស៊ីមកាត​របស់​អ្នក​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ហើយ​ សុំ​ចុច​ *​២០០​#​​ ហើយជ្រើសរើស​លេខ​១​។  បើសិន​ជា​លោក​អ្នក​មិន​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ ចំពោះ​ស៊ីមកាត​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទេ​ ឬ​ក៏​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ ឬ​មិន​បំពេញ​គ្រប់​លក្ខខណ្ឌ​ សូម​ចុច​ *​២០០​# ហើយ​ជ្រើស​រើស​លេខ​២ និង​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​។​ លោក​អ្នក​​អាច​ទៅ​កាន់​ភ្នាក់ងារ​យើង​ខ្ញុំដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ឬ​បំពេញ​បន្ថែម​ព័ត៌មាន​ ឬ​ក៏​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហ​ទំព័រ​ http://MetFone.com.kh/myMetFone

តើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងព័តមានផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីចុះឈ្មោះនៅ បញ្ជរបស់ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន?

ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​គឺ​ជា​ការ​​សាមញ្ញ​ ដោយ​លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​មាន​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ដែល​ត្រឹម​ត្រូវ​ លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ឬ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ប្រវតិ្ត​រូប​របស់​លោក​អ្នក​។​ សម្រាប់​ជន​​បរទេស​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​​ ហើយ​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​លិខិតឆ្លង​ដែន​ឬ ​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ​។​ ព្រះ​សង្ឃ​ក៏​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​បាន​ដែរ​ តែតម្រូវ​ឲ្យ​មាន​​លិខិត​បញ្ជាក់​ពី​ព្រះសង្ឃ​ ហើយ​​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ជាមួយភ្នាក់​ងារ​។​ ​អត្ត​សញ្ញាណប័ណ​សម្រាប់​ព្រះសង្ឃ​ និង​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​រួម​មាន​រូប​ថត​ ឈ្មោះ ​និង​លេខ​អត្ត​សញ្ញាណប័ណ្ណ​។​ អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ​ពី​ភ្នាក់ងារ​ត្រូវ​តែ​រួម​បញ្ជូល​ឈ្មោះ ​តែមប្រិយ​ពី​ក្រសួង​។​

តើខ្ញុំអាចស្វែងរកលេខរបស់ខ្ញុំដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីដឹងពីប្រវត្តិរូបដោយរបៀបណា?

អ្នក​អាច​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដោយ​ចុច​ *​២០០​#​ ហើយ​ជ្រើស​រើស​លេខ​១​

  • បើ​សិន​ជា​លោក​​​អ្នក​មិន​មាន​ប្រវត្តិ​រូប​ គឺលោក​អ្នក​មាន​បី​ជំរើស​សម្រាប់​បង្កើត​វា ​ដោយ​លោក​អុ្នក​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​វា​ក្នុង​គេហ​ទំព័រ​ http://​Met​​​Fone.​com.kh/myMetFone​ ឬ បញ្ជ​របស់​ក្រុមហ៊ុន មិត្តហ្វូន​​ដែល​នៅ​ក្បែរ​លោក​អ្នក​បំផុត​ ឬ​លោក​​អ្នក​អាច​ចុច​*២០០​#​ ជ្រើស​រើស​លេខ​២​ហើយ​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​។​
  • ​បើសិន​ជា​ប្រវតិ្ត​រូប​របស់​លោក​​អ្នក​មាន​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ហើយ​ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ឬ​មិន​គ្រប់​គ្រាន់លោក​​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​​វាបាន​នៅ​បញ្ជ​មិត្តហ្វូន​ ក្បែ​អ្នក​បំផុត​។​ ទីតាំង​របស់​យើង​គឺបើក​ដំណើការ​នៅ​រៀង​រាល់​​ម៉ោង​ធ្វើ​ការ​ ឬលោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​តាម​គេហ​ទំព័រ​ (http://MetFone.com.kh).។

 

 

តើស៊ីមកាតរបស់លោកអ្នកចុះឈ្មោះហើយឬនៅ?

ដើម្បី​ឆែក​មើល​ថា​តើ​ស៊ីមកាត​របស់​អ្នក​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ហើយ​ សុំ​ចុច​ *​២០០​#​​ ហើយជ្រើសរើស​លេខ​១​។  បើសិន​ជា​លោក​អ្នក​មិន​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ ចំពោះ​ស៊ីមកាត​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទេ​ ឬ​ក៏​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ ឬ​មិន​បំពេញ​គ្រប់​លក្ខខណ្ឌ​ សូម​ចុច​ *​២០០​# ហើយ​ជ្រើស​រើស​លេខ​២ និង​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​។​ លោក​អ្នក​​អាច​ទៅ​កាន់​ភ្នាក់ងារ​យើង​ខ្ញុំដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ឬ​បំពេញ​បន្ថែម​ព័ត៌មាន​ ឬ​ក៏​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហ​ទំព័រ​ http://MetFone.com.kh/myMetFone